چگونه کولرهای آبی را بهینه سازی کنیم؟

چگونه کولرهای آبی را بهینه سازی کنیم؟

چگونه کولرهای آبی را بهینه سازی کنیم؟

برای کارکرد بهتر کولر های آبی و جلوگیری از خراب شدن باید اقداماتی را انجام دهیم. در زیر به این اقدامات میپردازیم:1.قبل از شروع فصل تابستان حتما سرویس های دوره ای را انجام دهید 2.هر سال پوشال ها را عوض کنید 3. کولر را هر ماه روغن ...

کولر آبی پوشالی با سلولوزی چه فرقی دارد؟

کولر آبی پوشالی با سلولوزی چه فرقی دارد؟

کولر های سلولوزی در خیلی از زمینه ها با کولر آبی تفاوت دارد. کولر های سلولزی قدرت خنک کنندگی بیشتری دارد. این کولرها از پد سلولوزی به جای پوشال استفاده میکنند و مانع انتقال قارچ و باکتری به داخل محیط منزل میگردند. ابتدا پد سلولوزی را بررسی میکنیم. پد سلولزي ...

محاسبه کولر آبی مناسب برای محیط چگونه  انجام میگیرد؟

محاسبه کولر آبی مناسب برای محیط چگونه انجام میگیرد؟

باتوجه به آب و هوا در انتخاب کولر باید دقت کرد. در نقاط خشک کولر آبی بهتر از کولر گازی جواب میدهد. کولر ها را بر اساس ظرفیتشان میشناسند. ظرفیت کولر ها میتواند:500-2000-3000-3500-4000-4500-5000-7000-6500 و 12000 میتواند باشد. ظرفیت کولر حجم هوایی است که کولر با پروانه اش از بیرون مکش ...

با ما تماس بگیرید 09131928191