برای متراژ خانه ما کدام کولر مناسب تر است؟

شرکت تکنوگیو نسبت به  اندازه کولر مناسب ساختمان شما  راهنمایی های لازم را به عمل می آورد.
1.کولرهای آبی پوشالی برای محیط های 100 متر به بالا در طبقات مختلف مناسب میباشد.
کولرهای سلولوزی 8000 برای محیط های 120 متر به بالا تا 200 متر مناسب میباشد.
3.کولرهای آبی 4000 دریچه بغل برای محیط های 75 متر مناسب میباشد.
4. کولرهای آبی 4000 دریچه بالا (بالکنی) برای محیطهای 100 متر مناسب میباشد.
5. کولر های آبی 6000 دریچه بغل برای محیط های 100 متر مناسب میباشد.
6.کولر های 6000 دریچه بالکنی برای محیطهای 100 متر به بالا مناسب میباشد.

مدل کولرارتفاععرض و طول 
کولر 4000 دریچه بغل9073 *73مشاهده جزئیات
کولر  4000 دریچه از بالا9073 *73مشاهده جزئیات
کولر 8000 دریچه از بغل11586*86مشاهده جزئیات
کولر  6000 دریچه از بالا10786*86مشاهده جزئیات
کولر  6000 دریچه از بغل10786*86مشاهده جزئیات
با ما تماس بگیرید 09131928191