تکنو گیو

شركت تکنوگیو ضمن تعهد و تبعيت از قوانين استاندارد در زمينه هاي مديريت ،كيفيت ،ايمني ،بهداشت حرفه اي ،محيط زيست و الگوي مصرف انرژي به منظور حركت سازماني پيشرو و متعالي دستيابي به اهداف كلان زير را سر لوحه فعاليت هاي خود قرار داده است. 
-افزايش رضايت مشتريان و توجه به نيازهاي مصرف كننده
-حضور موفق در بازار داخلي و بين المللي و افزايش سهم بازار
-افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها
-جلوگيري از مصرف بي رويه منابع تجديد ناپذير ،كاهش اثرات مخرب زيست محيطي و پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست
-بهبود روش هاي كنترل كيفيت و افزايش راندمان و بهره وري
-توانمند سازي نيروهاي انساني با افزايش دانش و انگيزش آنان

تکنوگیو
با ما تماس بگیرید 09131928191